PRISER

Vi tar inn elever etter semesterstart, så lenge vi har ledige plasser. Prisene som er oppgitt under er for hele semesteret. og blir redusert dersom man starter senere.

Første undervisningstime er en uforpliktende prøvetime. Dersom man velger å fortsette, binder man seg for resterende semseter.

Uforpliktende prøvetime første gang

Undervisning som er tilpasset ditt nivå og dine preferanser

Samme dag og tidspunkt én gang i uken.

Mulighet for å delta på konsert på Rockheim hvert semester

Månedlig pris er beregnet ut fra total semesteravgift, som oppgitt over. For elever som går hele semesteret blir semesteravgiften delt på 5 månedlige delbetalinger.

Vi tar inn elever så lenge vi har ledige plasser, og semesteravgiften blir da redusert ut fra hvor lenge det er igjen av semesteret. Månedlige delbetalinger blir også justert ut fra dette.