Gjentaking av timer

Dersom en elev av ulike årsaker ikke kan møte til time, har eleven i henhold til våre retningslinjer ikke krav på å få igjen timen. Dersom lærer blir varslet i god tid, kan lærer likevel forsøke å finne et tidspunkt for gjentaking av time. Vi kan ikke garantere at dette lar seg gjøre.

Foreldre som følger barn på time

For foreldre som følger barn til undervisning, er det helt greit å bli med inn på undervisningsrommet første time. Det kan både være trygt for barnet, og det kan være fint for forelderen å se hvordan undervisningen foregår og bli litt kjnt med lærer.
Etter 1-2 undervisningstimer ønsker vi likevel at forelder venter utenfor når barnet har time. Vår erfaring er at samspillet mellom lærer og elev fungerer best på denne måten.

Ha med første time

Det kan være greit å ha en perm til å samle ark og sanger du får av din lærer.
Dersom du spiller gitar, ønsker vi også at du har med egen gitar på første time. Du trenger ikke å ha med kabler eller forsterker om du spiller el-gitar.